Javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji

(JR INVEST2022-NOO)

Podjetje Tajfun Planina d.o.o. je bilo uspešno na javnem razpisu za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji (kratica javnega razpisa: JR INVEST2022-NOO)« s projektom: 

»Širitev proizvodnje Tajfun z visokotehnološko opremo in novim proizvodnim objektom«, ki bo trajal od januarja 2023 do januarja 2026.

Namen investicije je širitev zmogljivosti gospodarske družbe k trajnostno naravnanim investicijam z vlaganji v  naprednejšo tehnologijo in avtomatizacijo poslovnih procesov, ki bodo prispevale k dekarbonizaciji ter zelenem in digitalnem prehodu ter dolgoročno omogočile večjo produktivnost podjetja, boljše okrevanje, odpornost, rast in konkurenčnost.   

Predmet investicije je izgradnja novega proizvodno skladiščnega objekta ter vzpostavitev nove tehnološke linije za izdelavo kamionskih in traktorskih dvigal v poslovni coni Tajfun v Planini pri Sevnici.

Skupna vrednost projekta znaša 11.683.473,35 EUR. Pogodbena vrednost v obliki subvencije znaša 2.950.363,62 EUR.  

„Financira Evropska unija – NextGenerationEU“

Naložba je del ukrepov slovenskega Načrta za okrevanje in odpornost, ki se financira iz Mehanizma za okrevanje in odpornost. 

Tajfun gradnja hala 4

NALOŽBA V SKUPNO PRIHODNOST

Zmogljiva, trajnostna energija je naša skupna prihodnost!

Streho našega podjetja krasijo nove sončne celice, kar je korak naprej v naših prizadevanjih za varstvo okolja. Pričakujemo občutno zmanjšanje ogljičnega odtisa našega podjetja. Z namestitvijo sončnih celic, bomo vsako leto zmanjšali emisije CO2 za neverjetnih 176 ton! To je enako kot bi zasadili 3490 novih dreves. Naše novo sončno polje ni le znak naše zavezanosti k trajnosti, ampak tudi korak k energetski neodvisnosti. S pridobivanjem energije iz obnovljivih virov si prizadevamo zmanjšati uporabo fosilnih goriv in zmanjšati obremenitev našega okolja.

Naložbo sta sofinancirala Evropska unija in Republika Slovenija
 

Mala sončna elektrarna